MAPA CHMUR - Zachmurzenie nieba w Polsce

Mapa chmur przedstawia aktualne zachmurzenie nieba w Polsce. Na radarze sprawdzisz czy chmury są deszczowe oraz możliwość wystąpienia opadów. Wybierając miejsce na mapie podawane jest procentowe zachmurzenie nieba. Mapa zawiera również radar opadów deszczu i śniegu w Polsce, Europie i na świecie, na której sprawdzisz aktualne opady oraz prognozę na kolejne dni.
W prawym menu można zmienić wyświetlane dane na: temperaturę, ciśnienie atmosferyczne, fale morskie.

Podstawa chmur – najniższa wysokość widzialnej części chmury. Podstawa chmur  podawana jest w metrach nad powierzchnią ziemi. Jest ważnym parametrem w lotnictwie.

Radar opadów deszczu i śniegu.