Zanieczyszczenie powietrza

mapago.pl - ciekawe mapy 

Mapa globalnego zanieczyszczenia powietrza

Baza 3000 miast w 103 krajach uaktualniana przez WHO

Ponad 80% ludzi żyjących na obszarach miejskich, narażone są na złą jakość powietrza, które przekraczają normy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Wpływ złej jakości powietrza jest znacznie wyższy w miastach o niskich dochodach.

Według najnowszych danych o jakości powietrza w miastach, 98% miast ponad 100000 mieszkańców w krajach o niskim i średnim dochodzie nie spełniają wytycznych dotyczących jakości powietrza WHO. W krajach o wysokim dochodzie, procent ten maleje do 56%.

Skutki złej jakości powietrza:
  • wzrasta ryzyko udaru mózgu, choroby serca, raka płuc, przewlekłych i ostrych chorób układu oddechowego, w tym astmy

INTERAKTYWNA MAPA WHO